Header za sajt fakulteta

УПИС 2020 

Friday, October 18, 2019                                                                                                   Print page 
Congress hall of hotel “Bavka”, Dobri Španca St., Leskovac, Serbia.
08 : 00 - 10 : 00 - Participant registration
10 : 00 - 10 : 30 - OPENING CEROMONY
10 : 30 - 11 : 00 - Coffee break / Cocktail
11 : 00 - 13 : 00 - PLENARY SESSION  
 • dr Massimo de Marchi, University of Padova, Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment, Padova, Italy. „Novel applications of infrared techologies in dairy industry”.
 • dr Ljubica Tasić, Institute of Chemistry, University of Campinas, Sao Paulo, Brazil. “Tailor-made nanomaterials for human benefit”.
 • dr Miroslav Komljenović, Institute for multidisciplinary research, University of Belgrade, Belgrade, Serbia. “Geopolymers – inorganic polymers within the concept of sustainable development”.
 • dr Anita Tarbuk, University of Zagreb, Faculty of Textile and Technology, Zagreb, Croatia. “Capillarity of hospital protective textiles”.
13 : 00 - 15 : 00 Lunch break
*15 : 00 - 18 : 30 Section: SOCIO - ECONOMIC IMPLICATIONS OF INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGIES ( SEI )
* Place: Higher Business School of Professional Studies, 8 Vlade  Jovanovica st., Leskovac, Serbia
Oral presentations
Discussion bu sectional session
dr Dragan Stojanović - professor, High Business School, Leskovac, Serbia. „ Digital economy and financial risks - Challenges in modern business ”.
15:00 - 17:00   COMPANY PRESENTATION - Popular lectures.
Enetel solutions, Agilent, DSP Chromatography, Analysis Laboratory equimment, Superlab, Hemolab, Shimadzu
15:00 - 17:00 ROUND TABLE  supported by CEI ( SAFEMEAT REF. No 1206.005 - 17 )
Topic: „Optical technology for quality and safety in the meat industry”, CNR-IFN (Padova, Italy) and Faculty of Technology (Leskovac, Serbia). 
NCRI - IPN ( Padova, Italy ), dr Luca Poletto
Faculty of Technology ( Leskovac, Serbia ), dr Dragisa Savić
Place of Round table: Faculty of Technology, Leskovac, Serbia
17:00 - 18:30  POSTER PRESENTATIONS
Discussion by poster sessions
Section: PHARMACEUTICAL AND COSMETIC ENGINEERING ( PHCE )  
Section: FOOD ENGINEERING ( FE )
Section: TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ( TSD )
Section: TEXTILE ENGINEERING ( TE )
Section: TECHNOLOGICAL MANAGEMENT ( TM )
Section: INFORMATICS IN MODERN TECHNOLOGIES ( IMT )
Section: BIOCHEMICAL ENGINEERING ( BCHE )

20:00   Gala dinner (restaurant “Bavka”)
Лабораторије Факултета су опремљене савременом научноистраживачком опремом која се,осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно истраживачких пројеката у области хемиjске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене и текстилне техногогије. 
сазнај више...

"Савремене технологије" ("Advanced Technologies") је промењени назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу", који је почео да излази 1983. год.Прва свеска првог волумена под новим називом изашла је у јуну 2012. год.Часопис "Савремене технологије" 
сазнај више...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ
joomla vector social icons