Основне академске студије


Прехрамбена технологија и биотехнологија 
Прехрамбена технологија, Биотехнологија

Хемијске технологије
Фармацеутско-козметичко инжењерство, Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Еколошко инжењерство)

Текстилне технологије
Текстилно инжењерство, Индустријски дизајн текстилних производа

 

Мастер академске студије


Прехрамбена технологија и биотехнологија
Прехрамбена технологија, Биотехнологија

Хемијске технологије
Фармацеутско-козметичко инжењерство, Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Еколошко инжењерство

Текстилне технологије
Текстилно инжењерство, Индустријски дизајн текстилних производа

Управљање материјалним и енергетским токовима

 

Докторске студије

Технолошко инжењерство

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ