Технолошко инжењерство

*Листу изборних предмета можете наћи у табовима поред таба Распоред предмета

ПредметI год.II год.III год.ЕСПБ
Изборни предмет 1 2 / / 8
Изборни предмет 2 2 / / 8
Изборни предмет 3 2 / / 8
Изборни предмет 4 2 / / 8
Студијски истраживачки рад I 12 / / 28
Изборни предмет 5 / 2 / 8
Изборни предмет 6 / 2 / 8
Изборни предмет 7 / 2 / 8
Изборни предмет 8 / 2 / 8
Студијски истраживачки рад II / 12 / 28
Докторски рад / / 20 60
Укупно часова 20 20 20 180


изборни предмети 1, 2, 3 и 4

Анализа експерименталних резултата     
Феномени преноса     
Методологија НИР-а     
Презентација научних резултата     
Савремене методе инструменталне анализе     
Одабрана поглавља биохемије     
Хемијска кинетика     
Биообновљиви извори енергије     
Одабрана поглавља синтезе фармацеутски активних једињења     
Одабрана поглавља фармацеутско-козметичке технологије     
Одабрана поглавља ензимског инжењерства     
Структура полимера     
Модификација полимера     
Одабрана поглавља индустријске микробиологије     
Нови технолошки процеси формирања пређе     
Пројектовање нетканих материјала     
Теоријске анализе процеса ткања     
Пројектовање плетених материјала     
Инжењерско пројектовање одеће     
Одабрана поглавља површински активних материја     
Нови процеси оплемењивања текстилних материјала     
Влакнасти полимерни композити


изборни предмети 5, 6, 7 и 8

Управљање истраживачким пројектима
Енергетска интеграција
Зелена хемија
Савремене методе моделовања и управљања процесима
Екстракција и екстракциони системи
Савремене хроматографске методе
Савремена достигнућа у прехрамбеној технологији
Одабрана поглавља фармацеутске биотехнологије
Одабрана поглавља биохемијског инжењерства
Одабрана поглавља фармацеутске хемије
Одабрана поглавља из теорије реактора
Стабилност фармацеутских препарата
Имобилисани ензимски системи у биотехнологији
Полимери специјалне намене
Теорија формирања влакана
Одабрана поглавља технологије нетканог текстила
Структура и својства пређа
Пројектовање тканих материјала
Инжењерство површине текстилних материјала
Одабрана поглавља технологије израде одеће
Теoријске анализе процеса плетења
Еколошки аспекти инжењерства текстилних материјала

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ