Друга година (23)

Наставник или наставници:Ђорђевић М. Драган,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања, вештина и способности за самостално решавање практичних и теоријских проблеме у области…
Наставник или наставници:Станиша T. Стојиљковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Љиљана П. Станојевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања из теорије и техника екстракције у системима чврсто-течно, чврсто-…
Наставник или наставници:Рашковић Предраг,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студената са савременим методама у концептуалном пројектовању, унапређењу и оптимизацији сложених процесних и енергетских…
Наставник или наставници:Тодоровић Б. Зоран,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање са зеленом хемијом као средством да се пронађе равнотежа између примене природних ресурса,…
Наставник или наставници: др Саша Савић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета: Оспособити студенте за самосталан научни рад у области имобилисаних ензимских система. Остваривање и…
Наставник или наставници:Сузана М. Цакић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање неопходних сазнања потребних за правилно дизајнирање и пројектовање одеће за специјалне намене. Студенти…
Наставник или наставници:Вељковић Б. Влада,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Овладавање техникама и методама укљученим у пројектовање и рад биореактора, узимајући у обзир све…
Наставник или наставници:Ивана Б. Банковић-Илић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Овладавање принципима анализе и прорачуна различитих типова идеалних хемијских реактора под стационарним условима у…
Наставник или наставници:Ненад Ћирковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања о начину рада аутоматизованих система у технологији израде одеће. Упознавање са радом NC…
Наставник или наставници:Ненад Ћирковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања о специфичностима технолошких поступака израде и дораде нетканих текстилија о новим трендовима развоја…
Наставник или наставници:Лазић Л. Миодраг,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ивана Т. Карабеговић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Да студенти стекну знања о основним биотехнолошким поступцима и техникама за…
Наставник или наставници:Весна николић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:1. Да студент стекне проширена и продубљена знања из најзначајних области фармацеутске хемије потребна за…
Наставник или наставници:Николић Б. Љубиша,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студента са врстама полимерних материјала посебне намене Исход предмета:Сазнања о врстама специјалних полимерних…
Наставник или наставници:Степановић М. Јован,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање детаљних знања о савременим методама пројектовања тканих текстилних материјала. Развијање способности да се…
Наставник или наставници:Николић Ч. Нада,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студената са савременим поступцима и специфичностима производње хране и новим прехрамбеним производима. Исход…
Наставник или наставници:Сретен Б. Стојановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студената са савременим методама моделовања и управљања процесима. Указивање на појединачне могућности, предности…
Наставник:Јелена Б. Звездановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање са најсавременејим хроматографским методама, имајући у виду да су ове технике у последњој декади доживеле…
Наставник или наставници:Николић С. Горан,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања из области стабилности фармацеутских препарата (лекова) и фармацеутско- технолошких поступака испитивања стабилности…
Наставник или наставници:Јован Степановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање детаљних знања о структурним и конструкцијским карактеристикама појединих врста пређа, о утицају карактеристика влакана…
Наставник или наставници:Сви наставници ангажовани на докторским студијама Циљ предмета:Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно- апликативних знања и метода,…
Страна 1 од 2

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ