Прва година (22)

Прва година - Докторске студије

Наставник или наставници:Снежана Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Оспособити студенте докторских студија да прате остале, стручне предмете, као и да на најбољи…
Наставник или наставници: Оливера С. Стаменковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Савладавање обновљивих извора енергије и разумевање начина и могућностима њиховог добијања поступцима…
Наставник или наставници: Николић Б. Љубиша, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Снежана Илић-Стојановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање студената са врстама влакана и полимерних материјала за израду композита, поступцима…
Наставник или наставници:Петровић М. Василије Циљ предмета:Усвајање специфичних знања у циљу оспособљавања студената за инжењерско пројектовање и симулацију одеће. Исход…
Наставник или наставници: Сандра С. Константиновић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са методологијом научно-истраживачког рада, изворима и начинима коришћења научних информација у…
Наставник или наставници: Сузана М. Цакић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета: Циљ овог предмета је модификација већ постојећих особина макромолекула у правцу промене…
Наставник или наставници:Ђорђевић М. Драган,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања, вештина и способности за самостално решавање практичних и теоријских проблеме у области…
Наставник или наставници: Душан Tрајковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање студената са новим неконвенционалним поступцима предења, сировинама које се користе и поступцима за…
Наставник или наставници: Љиљана П. Станојевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Развој способности за научноистраживачки рад из области биохемије, продубљивање знања о структури и…
Наставник или наставници: Саша Савић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета: Оспособити студенте за самосталан научни рад у области добијања, изоловања, пречишћавања, карактеризације, стабилизације и…
Наставник или наставници: Савић С. Драгиша,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Бојана Даниловић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Детаљније и комплетније стицање знања о појединим савременим индустријским микробним процесима,…
Наставник или наставници: Весна Д. Николић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Студенти ће се упознати са синтезама фармаколошки активних једињења из групе кардиоваскуларних…
Наставник или наставници: Небојша Цекић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ивана Савић Гајић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Стицање потребних сазнања из области технологије гармацеутских и козметичких производа…
Наставник или наставници:Николић С. Горан,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Цветковић Драган,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања из одабраних области хемије површински активних материја и њихових технолошких…
Наставник или наставници:Братислав Тодоровић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ивана савић Гајић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: 1. Да студент стекне знање о врстама и одликама научних и…
Наставник или наставници: Ненад С. Ћирковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање теоријских и практичних знања о структурним и конструктивним параметрима нетканих текстилних производа…
Наставник или наставници:Душан С. Трајковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студената са основним параметрима плетенине, њиховом анализом, карактеристикама структуре и пројектовањем сложених преплетаја.…
Наставник или наставници: Цакић Д. Милорад,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање студената са одабраним савременим спектроскопским методама анализе једињења које се користе…
Наставник или наставници: Сузана Цакић, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Иван Савић, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са молекулском и надмолекулском структуром полимера и њиховим утицајем на…
Наставник или наставници:Степановић М. Јован,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање детаљних знања о процесима производње тканих текстилних материјала. Проучавање понашања пређа у процесима…
Страна 1 од 2

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ