Инжењерско пројектовање одеће

Наставник или наставници:Петровић М. Василије

Циљ предмета:Усвајање специфичних знања у циљу оспособљавања студената за инжењерско пројектовање и симулацију одеће.

Исход предмета:Студенти су оспособљени за научно – истраживачки рад у подручјима одевних технологија и то за област пројектовања одеће. Оспособљени су и за правилан избор оптималног материјала за пројектовање жељеног облика и квалитета изгледа одеће као и за израду симулације њеног понашања у употреби.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Материјал за припрему испита

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ