Прва година (51)

Наставник: Жерајић А. Станко,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Станиша Стојиљковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Студенти добијају потребна знања о концепту чисте производње као методологије заштите животне средине…
Наставник: Ивана Младеновић-Ранисављевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Овај курс има за циљ да обезбеди разумевање управљања пројектима у области управљања материјалним токовима,…
Наставник: Сандра С. Константиновић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Сагледавање сложености структуре датог органског молекула и самостална примeна ретросинтетичке анализе. Упознавање синтетичке стратегије…
Наставник: Ивана Младеновић-Ранисављевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Циљ предмета је оспособљавање студената да дефинишу процес комуницирања и да примене одговарајуће технике комуницирања.…
Наставник или наставници: Ивана Младеновић-Ранисављевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Оспособљавање студената за процес сврсисходног и разумљивог стварања и преноса идеја, осећања и сл.,…
Наставник или наставници: др Саша Савић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета: Упознавање са ензимима важним за процесе у прехрамбеној индустрији, њиховим добијањем, својствима и…
Наставник или наставници: Сретен Б. Стојановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Оспособљавање студената за примену софтверског пакета Matlab и одговарајућих Toolbox-а за потребе…
Наставник: Оливера С. Стаменковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета. Студенти добијају основна сазнања o концепту одрживог развоја, упознају са основним индикаторима и инжењерским…
Наставник: Јован М. Степановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са савременим методама пројектовања текстилних производа. Проучавање поступака пројектовања пређа, тканина, плетенина и…
Наставник или наставници: Даниловић Бојана, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са предностима коришћења и начином производње ферментисане хране. Ширење сазнања о улози и…
Наставник или наставници: Бојана Даниловић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са предностима коришћења, нутритивним и здравственим вредностима, као и начином производње функционалне хране.…
Наставник: Љиљана M. Такић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање студената са основним корацима при поступку процене утицаја различитих технолошких система на околину.…
Наставник или наставници: Љиљана Такић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Студенти стичу неопходна знања о процјени утицаја на животну средину . Циљ курса…
Наставник: Ивана Младеновић-Ранисављевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Драган Цветковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    Циљ предмета: Задатак предмета је да омогући студентима да стекну основна знања о финансијској…
Наставник: Николић Б. Љубиша,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање студента са врстама нових полимера и технолошким поступцима њихове производње. Исход предмета: Очекује…
Наставник или наставници: Горан Николић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ивана Савић-Гајић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања о системима квалитета, нормама и стандардима лабораторијског рада. Упознавање са карактеристикама…
Наставник: Драган М. Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Надоградњом основних знања постиже се развој креативних способности и примене новина у струци, развој…
Наставник: Драган Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Сандра Константиновић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Предмет омогућује студенту да по завршетку дипломских студија самостално води сваки технолошки процес…
Наставник: Драган М. Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Надоградњом основних знања постиже се развој креативних способности и примене новина у струци, развој…
Наставник или наставници:Ненад С. Ћирковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Татјана Шарац, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Овладавање знањима из области савремених техника спајања делова текстила. Спајање делова…
Страна 2 од 3

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs



8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot



50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 




22
ЛАБОРАТОРИЈЕ