Фармацеутско-козметичко инжењерство

 

ПредметI семестарII семестарIII семестарIV семестарV семестарVI семестарVII семестарVIII семестарЕСПБ
Математика 1 3+3 / / / / / / / 8
Физика 4+4 / / / / / / / 9
Општа хемија 3+2 / / / / / / / 6
Информатика и рачунарске комуникације 3+2 / / / / / / / 6
Математика 2 / 2+3 / / / / / / 8
Неорганска хемија / 3+2 / / / / / / 6
Електротехника / 2+3 / / / / / / 5
Основи машинства / 3+4 / / / / / / 7
Енглески језик / 2+2 / / / / / / 5
Термодинамика / / 3+3 / / / / / 7
Аналитичка хемија / / 3+2 / / / / / 5
Органска хемија / / 3+3 / / / / / 8
Kолоидна хемија / / 2+2 / / / / / 5
Хемија полимера / / 2+2 / / / / / 5
Физичка хемија / / / 4+3 / / / / 8
Механичке операције / / / 3+3 / / / / 7
Фармацеутска хемија / / / 3+0 / / / / 5
Биохемија / / / 3+3 / / / / 6
Изборни предмет 1 / / / 2+0 / / / / 4
Топлотне и дифузионе операције / / / / 3+3 / / / 7
Инструментална анализа / / / / 3+3 / / / 6
Синтеза фармаколошки активних супстанци / / / / 3+3 / / / 8
Изборни предмет 2 / / / / 2+0 / / / 4
Изборни предмет 3 / / / / 3+0 / / / 5
Аутоматско управљање процесима / / / / / 3+3 / / 7
Процесна опрема / / / / / 2+1 / / 5
Основи реакторског инжењерства / / / / / 2+2 / / 6
Технологија тензида / / / / / 3+2 / / 6
Изборни предмет 4 / / / / / 2+2 / / 6
Пројектовање технолошких процеса / / / / / / 2+3 / 6
Организација производње / / / / / / 2+0 / 3
Заштита животне средине / / / / / / 2+0 / 3
Изборни предмет 5 / / / / / / 2+3 / 4
Амбалажа и паковање / / / / / / 3+0 / 4
Изборни предмет 6 / / / / / / 3+0 / 4
Контрола квалитета фармацеутских производа / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 7 / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 8 / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 9 / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 10 / / / / / / / 3+2 6
Стручна пракса / / / / / / / 0+4 6
Укупно часова 24 26 25 24 23 22 20 25 240

 

Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство

 

ПредметI семестарII семестарIII семестарIV семестарV семестарVI семестарVII семестарVIII семестарЕСПБ
Математика 1 3+3 / / / / / / / 8
Физика 4+4 / / / / / / / 9
Општа хемија 3+2 / / / / / / / 6
Информатика и рачунарске комуникације 3+2 / / / / / / / 6
Математика 2 / 2+3 / / / / / / 8
Неорганска хемија / 3+2 / / / / / / 6
Електротехника / 2+3 / / / / / / 5
Основи машинства / 3+4 / / / / / / 7
Енглески језик / 2+2 / / / / / / 5
Термодинамика / / 3+3 / / / / / 7
Аналитичка хемија / / 3+2 / / / / / 5
Органска хемија / / 3+3 / / / / / 8
Kолоидна хемија / / 2+2 / / / / / 5
Хемија полимера / / 2+2 / / / / / 5
Физичка хемија / / / 4+3 / / / / 8
Механичке операције / / / 3+3 / / / / 7
Биохемија  /  / / 3+3 / / / / 6
Изборни предмет 1 / / / 2+0 / / / / 6
Изборни предмет 2 / / / 2+0 / / / / 4
Топлотне и дифузионе операције / / / / 3+3 / / / 7
Инструментална анализа / / / / 3+3 / / / 6
Механизми реакције полимер. и поликонд. / / / / 2+0 / / / 4
Технологија прераде и примене полимера / / / / 3+0 / / / 4
Изборни предмет 3 / / / / 2+0 / / / 4
Изборни предмет 4 / / / / 3+0 / / / 5
Аутоматско управљање процесима / / / / / 3+3 / / 7
Процесна опрема / / / / / 2+1 / / 5
Основи реакторског инжењерства / / / / / 2+2 / / 6
Полимeрно инжењерство / / / / / 3+2 / / 6
Изборни предмет 5 / / / / / 3+2 / / 6
Пројектовање технолошких процеса / / / / / / 2+3 / 6
Организација производње / / / / / / 2+0 / 3
Заштита животне средине / / / / / / 2+0 / 3
Органска хемијска технологија / / / / / / 4+3 / 8
Изборни предмет 6 / / / / / / 3+0 / 4
Изборни предмет 7 / / / / / / 3+2 / 6
Хроматографске методе у органској анализи / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 8 / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 9 / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 10 / / / / / / / 3+2 6
Стручна пракса / / / / / / / 0+4 6
Укупно часова 24 26 25 23 22 23 24 20 240

 

Еколошко инжењерство

 

ПредметI семестарII семестарIII семестарIV семестарV семестарVI семестарVII семестарVIII семестарЕСПБ
Математика 1 3+3 / / / / / / / 8
Физика 4+4 / / / / / / / 9
Општа хемија 3+2 / / / / / / / 6
Информатика и рачунарске комуникације 3+2 / / / / / / / 6
Математика 2 / 2+3 / / / / / / 8
Неорганска хемија / 3+2 / / / / / / 6
Електротехника / 2+3 / / / / / / 5
Основи машинства / 3+4 / / / / / / 7
Енглески језик / 2+2 / / / / / / 5
Термодинамика / / 3+3 / / / / / 7
Аналитичка хемија / / 3+2 / / / / / 5
Органска хемија / / 3+3 / / / / / 8
Хемијско инжењерско рачунање / / 2+2 / / / / / 5
Алтернативни извори енергије / / 2+2 / / / / / 5
Физичка хемија / / / 4+3 / / / / 8
Механичке операције / / / 3+3 / / / / 7
Процесна мерна техника  /  / / 2+2 / / / / 6
Енергетска ефикасност / / / 2+2 / / / / 5
Изборни предмет 1 / / / 2+0 / / / / 4
Топлотне и дифузионе операције / / / / 3+3 / / / 7
Инструментална анализа / / / / 3+3 / / / 6
Изборни предмет 2 / / / / 3+0 / / / 5
Хемијско-инжењерска термодинамика / / / / 2+3 / / / 6
Изборни предмет 3 / / / / 2+3 / / / 6
Аутоматско управљање процесима / / / / / 3+3 / / 7
Процесна опрема / / / / / 2+1 / / 5
Основи реакторског инжењерства / / / / / 2+2 / / 6
Анализа и симулација тех.процеса / / / / / 3+2 / / 6
Изборни предмет 4 / / / / / 2+2 / / 6
Пројектовање технолошких процеса / / / / / / 2+3 / 6
Организација производње / / / / / / 2+0 / 3
Заштита животне средине / / / / / / 2+0 / 3
Изборни предмет 5 / / / / / / 3+2 / 6
Енергетика у процесној индустрији / / / / / / 2+2 / 4
Изборни предмет 6 / / / / / / 2+2 / 5
Хемијски реактори / / / / / / / 3+2 5
Инжењерство заштите животне средине / / / / / / / 2+2 5
Изборни предмет 7 / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 8 / / / / / / / 2+2 5
Изборни предмет 9 / / / / / / / 3+2 6
Стручна пракса / / / / / / / 0+4 6
Укупно часова 24 26 25 23 25 22 22 23 240

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ