Аутоматско управљање процесима

Наставник или наставници:Сретен Стојановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Упознавање студената са основама система аутоматског управљања у стационарном и прелазном режиму рада. Примена Matlab софтвера за решавање конкретних инжењерских проблема везаних за управљање процесима.

Исход предмета:Развијање неопходних способности студената за успешну примену стеченог знања у разумевању и решавању различитих управљачких проблема у аутомат. погонима процесне индустрије. Стицање вештина у примени софтвера Matlab за анализу и синтезу система управљања.

КАРТОН ПРЕДМЕТА
Рачунске вежбе за 03 04 2020 термин 5

Литература
Предавања

1. Увод                                                                                                                                       
2. Анализа система у временском домену
3. Анализа система у комплексном домену
4. Анализа система у фреквентном домену
5. Карактеризација понашања система у стационарном стању
6. Анализа система у простору стања                                                                                             
7. Стабилност система

Вежбе
Мatlab

Питања I део,  Питања II део

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs



7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1



 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 






22
ЛАБОРАТОРИЈЕ