Прехрамбена технологија

ПредметI семестарII семестарIII семестарIV семестарV семестарVI семестарVII семестарVIII семестарЕСПБ
Математика 1 3+3 / / / / / / / 8
Физика 4+4 / / / / / / / 9
Општа хемија 3+2 / / / / / / / 6
Информатика и рачунарске комуникације 3+2 / / / / / / / 6
Математика 2 / 2+3 / / / / / / 8
Неорганска хемија / 3+2 / / / / / / 6
Електротехника / 2+3 / / / / / / 5
Основи машинства / 3+4 / / / / / / 7
Енглески језик / 2+2 / / / / / / 5
Термодинамика / / 3+3 / / / / / 7
Аналитичка хемија / / 3+2 / / / / / 5
Органска хемија / / 3+3 / / / / / 8
Општа микробиологија / / 2+2 / / / / / 5
Изборни предмет 1 / / 2+2 / / / / / 5
Физичка хемија / / / 4+3 / / / / 8
Изборни предмет 2 / / / 2+0 / / / / 4
Биохемија / / / 3+3 / / / / 6
Механичке операције / / / 3+3 / / / / 7
Изборни предмет 3 / / / 2+2 / / / / 5
Биопроцесно инжењерство / / / / 2+2 / / / 6
Амбалажа и паковање / / / / 3+0 / / / 4
Изборни предмет 4 / / / / 2+2 / / / 6
Топлотне и дифузионе операције / / / / 3+3 / / / 7
Технологија воћа и поврћа / / / / 2+2 / / / 6
Аутоматско управљање процесима / / / / / 3+3 / / 7
Процесна опрема / / / / / 2+1 / / 5
Изборни предмет 5 / / / / / 2+2 / / 6
Изборни предмет 6 / / / / / 2+2 / / 6
Индустријска микробиологија / / / / / 2+2 / / 6
Заштита животне средине / / / / / / 2+0 / 3
Пројектовање технолошких процеса / / / / / / 2+3 / 6
Организација производње / / / / / / 2+0 / 3
Контрола и системи квалитета / / / / / / 2+2 / 6
Биопроцеси у заштити околине / / / / / / 3+2 / 7
Изборни предмет 7 / / / / / / 2+2 / 6
Ензимско инжењерство / / / / / / / 2+2 6
Технологија жита и брашна / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 8 / / / / / / / 3+2 5
Изборни предмет 9 / / / / / / / 3+2 6
Стручна пракса / / / / / / / 0+4 6
Укупно часова 24 26 25 25 21 21 21 20 240

Биотехнологија

ПредметI семестарII семестарIII семестарIV семестарV семестарVI семестарVII семестарVIII семестарЕСПБ
Математика 1 3+3 / / / / / / / 8
Физика 4+4 / / / / / / / 9
Општа хемија 3+2 / / / / / / / 6
Информатика и рачунарске комуникације 3+2 / / / / / / / 6
Математика 2 / 2+3 / / / / / / 8
Неорганска хемија / 3+2 / / / / / / 6
Електротехника / 2+3 / / / / / / 5
Основи машинства / 3+4 / / / / / / 7
Енглески језик / 2+2 / / / / / / 5
Термодинамика / / 3+3 / / / / / 7
Аналитичка хемија / / 3+2 / / / / / 5
Органска хемија / / 3+3 / / / / / 8
Општа микробиологија / / 2+2 / / / / / 5
Изборни предмет 1 / / 2+2 / / / / / 5
Физичка хемија / / / 4+3 / / / / 8
Изборни предмет 2 / / / 2+0 / / / / 4
Биохемија / / / 3+3 / / / / 6
Механичке операције / / / 3+3 / / / / 7
Изборни предмет 3 / / / 2+2 / / / / 5
Биопроцесно инжењерство / / / / 2+2 / / / 6
Алтернативни извори енергије / / / / 3+0 / / / 4
Изборни предмет 4 / / / / 2+2 / / / 6
Топлотне и дифузионе операције / / / / 3+3 / / / 7
Кинетика биопроцеса / / / / 2+2 / / / 6
Аутоматско управљање процесима / / / / / 3+3 / / 7
Процесна опрема / / / / / 2+1 / / 5
Изборни предмет 5 / / / / / 2+2 / / 6
Изборни предмет 6 / / / / / 2+2 / / 6
Индустријска микробиологија / / / / / 2+2 / / 6
Заштита животне средине / / / / / / 2+0 / 3
Пројектовање технолошких процеса / / / / / / 2+3 / 6
Организација производње / / / / / / 2+0 / 3
Контрола и системи квалитета / / / / / / 2+2 / 6
Биопроцеси у заштити околине / / / / / / 3+2 / 7
Изборни предмет 7 / / / / / / 2+2 / 6
Ензимско инжењерство / / / / / / / 2+2 6
Технологија микробне биомасе / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 8 / / / / / / / 3+2 5
Изборни предмет 9 / / / / / / / 3+2 6
Стручна пракса / / / / / / / 0+4 6
Укупно часова 24 26 25 25 21 21 21 20 240

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ