Трећа година (17)

Наставник или наставници:Славица илић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Циљ предмета је да студентима пружи адекватна знања о кинетици биопроцеса, њеној анализи, прорачунима и…
Натавник или наставници:Оливера Стаменковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Влада Вељковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Марија Тасић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Студенти добијају потребна знања из алтернативних извора енергије. Циљ курса је…
Наставник или наставници:Јелена Звездановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Циљ предмета је да студенти стекну основна теоријска и практична знања о хроматографским методама анализе,…
Наставник или наставници:Љиљана Станојевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање знања о природи, формама, биолошким својствима и функцијама у организму, технологијама, уређајима, постројењима за…
Наставник или наставници:Миодраг Лазић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Циљ предмета је да студентима пружи адекватна знања о биореакторима у лабораторијским и индустријским условима.…
Наставник или наставници:Нада Николић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Да пружи основна теоријска и практична знања из технологије меса са освртом на хемијски састав…
Наставник или наставници:Миодраг Лазић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Циљ је оспособљавање студената да активно воде процес производње у пиварама, на радном месту технолога…
Наставник или наставници:Ивана Карабеговић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање теоријских и практичних знања o основним принципима и технолошким поступцима производње вина и алкохолних…
Наставник или наставници:Драган Цветковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студената са принципима, методама и инструменталним техникама ради квалитативне и квантитативне анализе супстанци, као…
Наставник или наставници:Ивана Карабеговић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студената са развојем и технологијамаконзервисања прехрамбених сировина и производа. Примери конзервисања сировина и производа.…
Наставник или наставници:Бојана Даниловић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање са начинима проналажења и усавршавања радних микроорганизама, развоја индустријских микробиолошких процеса, као и значајем…
Наставник или наставници: Марија Тасић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета:Упознавање са карактеристикама процесне опреме као предуслова за стицање знања и вештина потребних за анализу…
Наставник или наставници:Сретен Стојановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студената са основама система аутоматског управљања у стационарном и прелазном режиму рада. Примена Matlab…
Наставник или наставници:Нада Николић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Да пружи основна теоријска и овладају специфичним практичним вештинама из области технологије воћа и поврћа,…
Наставники или наставници:Влада Вељковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Марија Тасић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   Циљ предмета:Студенти добијају потребна знања из преноса топлоте и масе, која им омогућавају прорачун топлотних…
Наставник или наставници: проф др Сузана Цакић, е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.др Сања Петровић, е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета:Основни циљ овог наставног програма је упознавање студената са амбалажним…
Наставник или наставници:Миодраг Лазић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Циљ овог предмета је да студентима пружи адекватна знања о вођењу биолошких процеса у лабораторијским…

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ