Текстилно инжињерство

ПредметI семестарII семестарIII семестарIV семестарV семестарVI семестарVII семестарVIII семестарЕСПБ
Математика 1 3+3 / / / / / / / 8
Физика 4+4 / / / / / / / 9
Општа хемија 3+2 / / / / / / / 6
Информатика и рачунарске комуникације 3+2 / / / / / / / 6
Математика 2 / 2+3 / / / / / / 8
Неорганска хемија / 3+2 / / / / / / 6
Електротехника / 2+3 / / / / / / 5
Основи машинства / 3+4 / / / / / / 7
Енглески језик / 2+2 / / / / / / 5
Термодинамика / / 3+3 / / / / / 7
Аналитичка хемија / / 3+2 / / / / / 5
Органска хемија / / 3+3 / / / / / 8
Текстилна влакна / / 2+2 / / / / / 6
Изборни предмет 1 / / 2+2 / / / / / 4
Физичка хемија / / / 4+3 / / / / 8
Маркетинг и менаџмент / / / 2+0 / / / / 4
Механика / / / 2+2 / / / / 6
Технологија предења / / / 2+3 / / / / 7
Изборни предмет 2 / / / 2+2 / / / / 5
Технологија нетканог текстила / / / / 2+2 / / / 5
Технологија ткања / / / / 2+2 / / / 6
Технологија плетења / / / / 2+2 / / / 6
Конструкција тканина / / / / 2+2 / / / 6
Изборни предмет 3 / / / / 2+2 / / / 6
Конструкција плетенина / / / / / 2+2 / / 6
Технологија бојења и штампања / / / / / 2+2 / / 6
Технологија дораде / / / / / 2+2 / / 6
Изборни предмет 4 / / / / / 2+2 / / 6
Изборни предмет 5 / / / / / 3+3 / / 7
Организација производње / / / / / / 2+0 / 3
Конструкција одеће / / / / / / 2+3 / 7
Технологија израде одеће / / / / / / 3+3 / 8
Изборни предмет 6 / / / / / / 3+0 / 5
Изборни предмет 7 / / / / / / 2+2 / 5
Пројектовање текстилних процеса / / / / / / / 3+3 7
Испитивање текстила / / / / / / / 3+2 7
Изборни предмет 8 / / / / / / / 3+2 6
Изборни предмет 9 / / / / / / / 2+3 6
Стручна пракса / / / / / / / 0+4 6
Укупно часова 24 26 25 22 20 22 20 21 240 


Индустријски дизајн текстилних производа

ПредметI семестарII семестарIII семестарIV семестарV семестарVI семестарVII семестарVIII семестарЕСПБ
Математика 3+3 / / / / / / / 8
Oснови физике 2+2 / / / / / / / 6
Цртање 2+3 / / / / / / / 5
Инжењерско цртање 1+2 / / / / / / / 4
Информатика и рачунарске комуникације 3+2 / / / / / / / 6
Основи хемије / 3+2 / / / / / / 7
Цртање и сликање 1 / 1+3 / / / / / / 5
Теорија форме и дизајна / 3+2 / / / / / / 7
Развој текстила и одеће / 3+2 / / / / / / 7
Енглески језик / 2+2 / / / / / / 5
Механичка текстилна технологија / / 3+2 / / / / / 7
Цртање и сликање 2 / / 1+3 / / / / / 5
Дизајн текстила 1 / / 2+2 / / / / / 6
Конструкција тканина / / 2+2 / / / / / 6
Текстилна влакна / / 2+2 / / / / / 6
Дизајн текстила 2 / / / 3+2 / / / / 7
Ликовно узорковање текстила 1 / / / 2+3 / / / / 6
Маркетинг и менаџмент / / / 2+0 / / / / 4
Конструкција плетенина / / / 2+2 / / / / 6
Изборни предмет 1 / / / 2+3 / / / / 7
Хемијска текстилна технологија / / / / 2+3 / / / 7
Ликовно узорковање текстила 2 / / / / 2+2 / / / 5
Пројектовање тканина / / / / 2+2 / / / 6
Изборни предмет 2 / / / / 2+2 / / / 6
Изборни предмет 3 / / / / 2+2 / / / 6
Дизајн одеће 1 / / / / / 3+2 / / 6
Пројектовање плетенина / / / / / 2+2 / / 6
Пројектовање одеће / / / / / 2+2 / / 6
Изборни предмет 4 / / / / / 2+2 / / 6
Изборни предмет 5 / / / / / 2+2 / / 6
Организација производње / / / / / / 2+0 / 3
Конструкција одеће / / / / / / 2+3 / 7
Технологија израде одеће / / / / / / 3+3 / 8
Дизајн одеће 2 / / / / / / 2+2 / 5
Изборни предмет 6 / / / / / / 2+2 / 5
Пројектовање текстилних процеса / / / / / / / 3+3 7
Испитивање текстила / / / / / / / 3+2 7
Изборни предмет 7 / / / / / / / 2+2 6
Изборни предмет 8 / / / / / / / 2+3 6
Стручна пракса / / / / / / / 0+4 6
Укупно часова 23 23 21 21 21 21 21 20 240 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ