Друга година (24)

Наставник или наставници: Душан Трајковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Горан Дембоски Циљ предмета:Упознавање са основним процесима израде пређа од природних и хемијских влакана као…
Наставник или наставници: Срђан Цакић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Циљ предмета:Упознаје студента с основним поставкама и начелима дизајна у односу на природну и друштвену околину,…
Наставник или наставници:Сандра Константиновиће-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање одговарајућих компетенција и академских вештина за развој креативних способности потребних за примену у пракси…
Наставник или наставници: Душан Трајковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Горан Дембоски Циљ предмета:Упознавање са структурним и конструкцијским карактеристикама појединих врста пређа, утицајем карактеристика влакана…
Наставник или наставници:Марија Стојановић Красић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Савладавање различитих метода моделовања. Оспособљавање студената за примену софтверског пакета Matlab и одговарајућих додатака…
Наставник или наставници:Марија Стојановић Красић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Савладавање различитих метода моделовања. Оспособљавање студената за примену софтверског пакета Matlab и одговарајућих додатака…
Наставник или наставници:Драган Стојиљковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Да студенти стекну основна теоријска знања из механизама текстилних машина. Исход предмета:Са стеченим знањем из…
Наставник или наставници:Душан Трајковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Основни циљеви овог предмета су да се студент упозна са основним преплетајима, њиховом конструкцијом, шематским…

Наставник или наставници:Ивана Младеновић Ранисављевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Оспособљеност студената да препознају и дефинишу проблеме маркетиншког и менаџерског карактера, и да потом конципирају циљеве и задатке, као и ресурсе и начине за њихово остваривање и контролу резултата.

Исход предмета:На основу савладаних наставних садржаја: студент зна суштину маркетинга и менаџмента, разуме њихову улогу у пословању и може да решава проблеме такве врсте у пракси.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Материјал за припрему испита

Наставники или наставници:Зоран Костић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Предмет омогућује студенту бављење основним ликовним категоријама у стварању хармоничне текстилне творевине, користећи компјутерски програм…
Наставник или наставници:Владимир Станковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање са различитим техникама штампања. Врсте дезена за материјале различитог сировинског састава. Пачворк техника. Исход…
Наставник или наставници:Драган Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Стицање одговарајућих компетенција и академских вештина за развој креативних способности потребних за примену у пракси…
Наставник или наставници:Јован Степановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање са врстама тканих текстилних материјала. Стицање знања о распознавању тканина према начину израде и…
Наставник или наставници:Владимир Станковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Предмет дизајн текстила упознаје студенте са основним принципима дизајна штампаног текстила, препознавање декоративног и одевног…
Наставник или наставници: Зоран Костић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Настава предмета ¨Цртање и сликање 2¨ наставља оспособљавање студената у креативно-ликовном изразу виђене и…
Наставник или наставници:Јован Степановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са основним процесима производње једножичних и кончаних пређа, тканина, плетенина и нетканих текстилних…
Наставник или наставници: Душан Трајковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Горан Дембоски Циљ предмета:Упознавање са основним процесима израде пређа од природних и хемијских влакана као…
Наставник или наставници:Драган Стојиљковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Да студенти стекну основна теоријска знања из статике, кинематике, динамике и механизама текстилних машина. Исход…
Наставник или наставници:Ивана Младеновић Ранисављевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Оспособљеност студената да препознају и дефинишу проблеме маркетиншког и менаџерског карактера, и да потом…
Наставник или наставници:Драган Цветковиће-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.      Циљ предмета:Стицање знања неопходног за разумевање физичко-хемијских процеса од значаја за стручне предмете у…
Страна 1 од 2

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ