Прва година (21)

Наставник или наставници:Биљана Митић Станковић Циљ предмета:Синтетизација стеченог граматичког знања,развијање свих језичких вештина и упознавање са основном терминологијом и реченичним…
Наставник или наставници:Срђан Цакић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Упознавање студента са историјом и развојем текстила и одевања кроз епохе,од античког до савременог одевања,као…
Наставник или наставници:Срђан Цакић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Настава предмета ¨ Теорија форме и дизајна ¨ састоји се у поступном успостављању нивоа за…
Наставник или наставници:Срђан Цакић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Настава предмета ¨ Теорија форме и дизајна ¨ састоји се у поступном успостављању нивоа за…
Наставник или наставници:Зоран Костић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Настава предмета ¨ Цртање и сликање 1 ¨ концепцијски и искуствено, наставља оспособљавање студената у…
Наставник или наставници:Братислав Тодоровић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета:Студенти стичу одговарајуће компетенције и академске вештине за развој и примену научних и стручних достигнућа…

Наставник или наставници: Сретен Стојановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студентима пружи адекватна знања о основама персоналних рачунара, рачунарских мрежа и Интернета, као примену савремених софтверских пакета, Excel и Matlab, у решавању математичко- инжењерских проблема.

Исход предмета: Основно разумевање компонената персоналних рачунара, оперативног система, рачунарских мрежа и Интернета. Студенти су способни да самостално примењују софтверске пакете (Excel и Matlab) у решавању основних проблема у инжењерској пракси.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Литература
Предавања
Увод у рачунарство и информатику 
Хардвер рачунарских система
Софтвер рачунарског систем
Рачунарске мреже
Интернет

Вежбе 
Excel
Matlab    

Питања
Питања I део
Питања  II део

Наставник или наставници:Драган Стојиљковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Циљ предмета је да студенти стекну основна теоријска и практична знања о пројектовању, изради и…
Наставник или наставници:Зоран Костић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Настава предмета ¨Цртање¨ састоји се у постепеном и континуираном оспособљавању студената у ликовном реаговању и…
Наставник или наставници:Марија Стојановић КрасићОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Циљ предмета:Циљ предмета је да студенти савладају основне законитости и принципе физичких појава и процеса,…
Наставник или наставници:Снежана Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Припрема студената да успешно прате и савладају остале предмете или области у току студија на Технолошком…
Наставник или наставници:Снежана Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета:Припрема студената да успешно прате и савладају остале предмете или области у току студија на Технолошком…

Наставник или наставници:Биљана Митић Станковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Синтетизација стеченог граматичког знања,развијање свих језичких вештина и упознавање са основном терминологијом и реченичним конструкцијама стручног језика

Исход предмета:Студенти су оспособљени за разумевање усмених и писаних информација из области струке, као и за превођење стручних текстова у оба смера.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Преузми предавања

Материјал за припрему испита

Наставник или наставници:Драган Т. Стојиљковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну основна теоријска знања о основама машинства, да се упознају са елементима машина и да се упознају са принципима њиховог рада, условима рада ињиховим основним карактеристикама.

Исход предмета: Да студенти са стеченим знањима могу да се уклопе при реализацији и развоју појединих технологија.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Материјал за вежбе

Материјал за припрему испита

Наставник или наставници:Сретен Б. Стојановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Упознавање студената са основним сазнањима из области електротехнике, електронике, прoизвoдње и прeнoса eлeктричнe eнeргиje и елeктричних мaшина која су од значаја за инжењерску праксу.

Исход предмета:Развијање неопходних способности студената за успешну примену стеченог знања из електротехнике у циљу решавања различитих техничко-технолошких проблема.

КАРТОН ПРЕДМЕТА 

Електротехника рачунарске вежбе за 31 03 2020 5 термин

Литература
Предавања 

Електростатика                                                                          
Електрокинетика                                                           
Магнетизам                                                                     
Наизменичне струје                                                      

Питања I део  
Питања II део

Наставник или наставници:Зоран Тодоровић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Стицање знања о карактеристикама елемената у Периодном систему са посебним освртом на елементе и њихова једињења од значаја за технологију.

Исход предмета:Оспособљавање студената да повежу структуру и реактивност неорганских јединњења.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Материјал за припрему испита

Наставник или наставници:Снежана Ђорђевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Припрема студената да успешно прате и савладају остале предмете или области у току студија на Технолошком факултету.

Исход предмета:Оспособљавање студената за самостално решавање математичких проблема и задатака.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Вежбе за уторак 24 03 2020  5 термин

Материјал за припрему испита

Наставник или наставници: Сретен Стојановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студентима пружи адекватна знања о основама персоналних рачунара, рачунарских мрежа и Интернета, као примену савремених софтверских пакета, Excel и Matlab, у решавању математичко- инжењерских проблема.

Исход предмета: Основно разумевање компонената персоналних рачунара, оперативног система, рачунарских мрежа и Интернета. Студенти су способни да самостално примењују софтверске пакете (Excel и Matlab) у решавању основних проблема у инжењерској пракси.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Литература
Предавања
Увод у рачунарство и информатику 
Хардвер рачунарских система
Софтвер рачунарског систем
Рачунарске мреже
Интернет

Вежбе 
Excel
Matlab    

Питања
Питања I део
Питања  II део

Наставник или наставници:Зоран Тодоровић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Да студент стекне основна знања из хемије која су неопходна за савладавање осталих курсева хемије и хемијске технологије

Исход предмета:Студенти стичу способност да на процене хемијске особине супстанци и предвиде и анализирају ток хемијских реакција.

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Материјал за припрему испита

Наставник или наставници:Марија Стојановић Красић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Циљ предмета:Циљ предмета је да студенти савладају основне законитости и принципе физичких појава и процеса, као и да усвоје знања која омогућавају праћење наставе на предметима на вишим годинама и стручним предметима.

Исход предмета:Примена стеченог знања о физичким појавама и процесима у другим областима науке, технике и технологије

КАРТОН ПРЕДМЕТА

Материјал за припрему испита

Страна 1 од 2

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ