Научно-истраживачка јединица остварује научни рад кроз основна, примењена и развојна истраживања у циљу подизања квалитета наставе, усавршавања наставника и сарадника, увођења студената у научни рад као и ванбуџетског стицања материјалних средстава за рад и развој Факултета. Поред делатности из става 1 Научно-истраживачка јединица се бави технолошким развојем, унапређењем животне средине и контролом квалитета. Рад Научно-истраживачке јединице ближе се уређује Правилником о организацији и раду. Организацијом и радом Научно-истраживачке јединице руководи продекан за научну делатност.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својом одлуком број 660-01-00043/11 од 23.12.2014. акредитовало Технолошки факултет у Лесковцу, као државни факултет у области техничко-технолошких и биотехничких наука - хемијске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене технологије и текстилне технологије за обављање научноистраживачке делатности.

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button