петак, 28 октобар 2016 12:05

Распоред полагања испита за студенте који су уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању

Распоред полагања испита за студенте који су уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању ( апсолвентски рокови: новембардецембар ,март ,мај и редовни рокови)

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ