четвртак, 23 новембар 2017 08:22

Обавештење за студенте

У циљу прибављања мишљења о квалитету наставног процеса, општим условима студирања и примени добијених резултата вредновања за побољшање наставног процеса анкета за вредновање квалитета студијских програма и Факултета за школску 2016/2017. годину спровешће се у периоду од 28.11. до 5.12.2017. године електронским попуњавање Упитника за вредновање квалитета наставног процеса за предмет и Упитника за вредновање квалитета студијског програма на високошколској установи.
Обавештавамо студенте да је потребно да сви попуне анкету како би њихова мишљења и сугестије била саставни део корективних мера чија примена води ка подизању квалитета наставног процеса.

Комисија за вредновање квалитета студијсих програма и Технолошког факултета

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ