понедељак, 26 март 2018 07:47

Tакмичењe за најбољу технолошку иновацију у Србији и Републици Српској.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији, као државни пројекат, непрекидно се одржава почев од 2005. године и на прагу смо почетка четрнаестог по реду.
Такмичење се одвија у заједничкој организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Министарства науке и технологије, које реализује Организациони тим са Факултета техничких наука у Новом Саду и Технолошко- металуршког факултета у Београду.Све ближе информације о Такмичењу, као и видео записи о до сада одржаним финалима, могу се пронаћи на сајту

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ