понедељак, 30 април 2018 10:46

Приступно предавање за учеснике конкурса

На основу члана 74. Став 12. Закона о високом образовању ( "Службени гласник РС" бр. 88/2017), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу( "Гласник Универзитета у Нишу" 2/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника ( "Гласник Универзитета у Нишу" 3/2017), декан Технолошког факултета у Лесковцу заказује
                                                                          ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

За учеснике конкурса Технолошког факултета у Лесковцу, објављеног 14.03.2018. године у Народним новинама Ниш, за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звању доцент за ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом.

Датум и време приступног предавања: 16.05.2018.г. у 9,30 сати.

Место одржавања приступног предавања: Свечана сала Факултета, први спрат, у згради Факултета у ул. Булевар ослобођења 124, Лесковац

Тема приступног предавања: "Примена ензима у прехрамбеној индустрији".

Време излагања кандидата: до 30 минута.

Кандидат за приступно предавање: др Саша Савић

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА,
проф. др Љубиша Николић

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

13th Symposium

sym 1smanj

                                                     

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button

            Untitled 1