петак, 13 јул 2018 13:00

Обавештење о терминима одржавања приступних предавања

За учеснике Конкурса објављеног 14.06.2018. у Народним новинама Ниш за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звању доцент за ужу научну област Хемија и хемијске технологије ( приступно предавање 1)

За учеснике Конкурса објављеног 19.06.2018. у Народним новинама Ниш за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звању доцент за ужу научну област Хемија и хемијске технологије ( приступно предавање 2 )

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ