четвртак, 26 јул 2018 10:11

Обавештење о пријављеним студентима за полагање испита у септембарском испитном року

Спискови студената који су пријавили испите у ванредном јулском испитном року према нивоима студија и студијским програмима:
Основне академске студије
Мастер академске студије
Докторске студије
Студенти могу проверити статус пријава на свом порталу или записнику о полагању испита и, уколико уоче неке неправилности, дужни су да се јаве у Службу за студентска питања најкасније до петка, 27.7.2018. године у 12 сати. Накнадне исправке нису могуће.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ