среда, 19 септембар 2018 07:30

Обавештење студентима о упису у наредну годину студија

Упис наредне године студија за студенте који су у школској 2017/18 остварили 60 и више ЕСПБ, почиње у понедељак, 24. септембра 2018. године.
Упис наредне године студија и ОБНОВА године за студенте који су у школској 2017/18 остварили мање од 60 ЕСПБ, почиње у понедељак, 15. октобра 2018. године.
За упис је потребно:
1. индекс,
2. 2 обрасца ШВ-20 (може се купити у Скриптарници),
3. уплата за неположене предмете из претходних година у износу од 750 динара по ЕСПБ при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
4. уплата 200 динара за Студентски парламент,
5. уплата 300 динара за осигурање студената,
6. изјава за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје (Служба за студентска питања).
Сви студенти који плаћају уписане предмете у школској 2018/19 години, уплату могу извршити у три једнаке рате и то:
прва рата - приликом уписа, друга рата - најкасније до 08. јануара 2019. год., трећа рата - најкасније до 19. марта 2019. год.,

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ