уторак, 02 октобар 2018 12:51

Обавештње студентима основних академских студија о условима за упис наредне године студија

У складу са Законом о високом образовању, услов за упис наредне године студија на терет буџета је 48 поена остварених у школској 2017/18 години.Студенти који су у складу са овим Законом стекли услов за упис наредне године из буџета (48 ЕСПБ), треба да поднесу Служби за студентска питања следећа документа:

1. индекс,
2. 2 обрасца ШВ-20 (могу се купити у Скриптарници),
3. уплату за неположене предмете из претходних година у износу од 750 динара по ЕСПБ при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
4. уплатницу на 200 динара за Студентски парламент (на т/р Факултета),
5. уплатницу на 300 динара за осигурање студената (на т/р Факултета),
6. изјаву за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје (Службa).

Студенти који су у складу са овим Законом стекли услов за упис наредне године као самофинансирајући студенти (37-47 ЕСПБ), треба да поднесу Служби за студентска питања следећа документа:
1. индекс,
2. 2 обрасца ШВ-20 (могу се купити у Скриптарници),
3. уплату за уписане предмете из претходних година у износу од 750 динара по ЕСПБ при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
4. уплатницу на 200 динара за Студентски парламент (на т/р Факултета),
5. уплатницу на 300 динара за осигурање студената (на т/р Факултета),
6. изјаву за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје (Службa).

Студенти који у складу са овим Законом нису стекли услов за упис наредне године (0-36 ЕСПБ), треба да поднесу Служби за студентска питања следећа документа за обнову године:
• индекс,
• 2 обрасца ШВ-20 (могу се купити у Скриптарници)
• уплату за уписане предмете (обнову године) у износу од 750 динара по ЕСПБ при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
• уплатницу на 200 динара за Студентски парламент (на т/р Факултета),
• уплатницу на 300 динара за осигурање студената (на т/р Факултета),
• изјаву за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје (Службa).

УПИС – од 15. до 25. ОКТОБРА 2018. године.

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ УПИСАНЕ ПРЕДМЕТЕ, УПЛАТУ МОГУ ИЗВРШИТИ У ТРИ ЈЕДНАКЕ РАТЕ И ТО:

ПРВА РАТА - ПРИЛИКОМ УПИСА,
ДРУГА РАТА - НАЈКАСНИЈЕ ДО 08. јануара 2019. године,
ТРЕЋА РАТА - НАЈКАСНИЈЕ ДО 19. марта 2019. године

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ