четвртак, 06 децембар 2018 10:44

Учешће Технолошког факултета на пројекту подршке и оснаживања српских компанија из сектора воћа и поврћа

У оквиру пројекта подршке и оснаживања српских компанија из сектора воћа и поврћа и студената, у реализацији удружења "Youth for Impact" уз подршку УСАИД Пројекта за конкурентну привреду одржана је фокус група с представницима неколико српских факултета, где су учешће узели проф. др Миодраг Лазић, др Бојана Даниловић, и др Ивана Карабеговић. Током веома динамичне и конструктивне фокус групе дефинисана су очекивања представника факултета, наставника и сарадника када је у питању програм праксе за студенте, говорило се о могућој улози факултета у промоцији праксе, давању препорука студентима и подршци у изради програма праксе.

IMG 0876

Дана 03.12.2018. године одржана је и фокус група са студентима Технолошког факултета из Лесковца, студијског програма Прехрамбена технологија и биотехнологија. На фокус групи су студенти, уз стручно вођење модератора, дубље истраживали и образлагали своје потребе за праксом, али и додатним активностима подршке које су им неопходне за успешну реализацију програма. 

IMG 0874

Пројекат “Радне праксе за продуктивност и конкурентност: ка одрживом моделу праксе за подршку српским компанијама из сектора воћа и поврћа” генерално има за циљ да се створе предуслови за већу конкурентност српских компанија из сектора воћа и поврћа, кроз успостављање институционалне везе за подршку партнерству индустрије и образовања у развијању прилагођених пракси, а једна од следећих активности која је у плану јесте учешће студената и представника компанија у наменски креираним обукама, које су у складу са њиховим специфичним потребама, након чега се очекује почетак реализације програма праксе.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ