уторак, 02 април 2019 13:21

Обавештење о продужењу рока за пријем радова "13th Symposium"

Рок за пријем извода радова за 13 Симпозијум "Савремене технлогије и привредни развој" са међународним учешћем jе продужен до 20 априла 2019 године.
                                                                                                                                                                        Програмски одбор Симпозијума

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ