понедељак, 02 децембар 2019 13:16

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма можете у преузети на-Извештај о самовредновању и оцени квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма (zip)

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ