понедељак, 02 децембар 2019 13:16

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма можете у преузети на-Извештај о самовредновању и оцени квалитета Технолошког факултета у Лесковцу и студијских програма (zip)

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ