среда, 15 новембар 2017 09:45

Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис на докторске студије у другом конкурсном року

Коначна ранг листа са редоследом према стеченом броју бодова сваког учесника конкурса 

Студијски програм:Технолошко инжењерство

Упис кандидата је 16-17 новембра. 2017. године од 9.00 до 14.00 сати

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ