уторак, 15 октобар 2019 07:07

Конкурс за упис студената у прву годину докторских студија за школску 2019/2020. годину други конкурсни рок

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину докторских академских студија за школску 2019/20 годину укупно 15 студената на студијски програм ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО и то:

студената из буџета,  и
10 самофинансирајућих студената

Пријављивање на конкурс за упис од 15.10. до 17.10.2019. године од 9-12 сати
Oбјављивање прелиминарне ранг листе 17.10.2019. године у 14 сати
Објављивање коначне ранг листе 21.10.2019. године у 10 сати
Упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије
21-23.10.2019. године од 10 - 13 сати

За непопуњена места у II уписном року, Факултет ће на огласној табли и својој интернет страни објавити трећи уписни рок према следећим терминим

Пријављивање на конкурс за упис од 28.10. до 08.11.2019. године од 9-12 сати
Oбјављивање прелиминарне ранг листе 08.11.2019. године у 14 сати
Објављивање коначне ранг листе 12.11.2019. године у 10 сати
Упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије
12-15.11.2019. године од 10 - 13 сати
Опште одредбе

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ