понедељак, 15 новембар 2021 11:37

Предавања на тему заштите и безбедности

emi                     Предавања на тему заштите и безбедности

 -Гости из ресорног министарства

 -Предавачи са катедре безбедности и заштите

 -Предавачи из Муп-а РС

 -Гости и предавачи из научних удружења

 -Гости из Српско-Руског хуманитарног центра

 -Гости из Инфостуда представљају правилан приступ послодавцу и писању CV-а

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ