уторак, 15 октобар 2019 07:30

Конкурс за упис на мастер академске студије школске 2019-2020. године други уписни рок

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину мастер академских студија у школској 2019/2020. годину укупно 24 студената у другом уписном року:

A. 8 студента која се финансирају из буџета РС на следећим студијским програмима

- ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА 2 студената
- ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 6 студената

Б. 16 самофинансирајућих студената на студијском програму:
- УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА (MATERIAL AND ENERGY FLOWS MANAGEMENT)
- Студијски програм је акредитован за студије на српском и енглеском језику. Настава се одвија на енглеском језику.

Пријављивање на конкурс за упис од 15.10. до 17.10.2019. године од 9-12 сати
Oбјављивање прелиминарне ранг листе 17.10.2019. године у 14 сати
Објављивање коначне ранг листе 21.10.2019. године у 10 сати
Упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије
21-23.10.2019. године од 10 - 13 сати

За непопуњена места у II уписном року, Факултет ће на огласној табли и својој интернет страни објавити трећи уписни рок према следећим терминим

Пријављивање на конкурс за упис од 28.10. до 08.11.2019. године од 9-12 сати
Oбјављивање прелиминарне ранг листе 08.11.2019. године у 14 сати
Објављивање коначне ранг листе 12.11.2019. године у 10 сати
Упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије
12-15.11.2019. године од 10 - 13 сати
Опште одредбе

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ