ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ За учеснике конкурса Технолошког факултета у Лесковцу, објављеног 22.03.2021 године у Народним новинама Ниш, за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звању доцент за ужу…
ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ За учеснике конкурса Технолошког факултета у Лесковцу, објављеног 22.03.2021 године у Народним новинама Ниш, за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звању доцент за ужу…
Радионица “Концепт прераде воћа и поврћа - минимализација губитака уз максималну профитабилност” за задруге и микро, мала и средња предузећа из секторa прераде воћа и поврћа, одржаће се у свечаној сали Технолошког…
Савез хемијских инжењера Србије – Подружница Лесковац и Технолошки факултет у Лесковцу Универзитетау Нишу организују јавно предавање проф. др Александра Јововића, редовног професора Машинскогфакултета Универзитетау Београду под називом „Загађење ваздуха и промене климе од индустријске револуције до…
GLEVITZKY MIREL, 39 years old FULL AFFILIATION “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania, Faculty of Economic Sciences/Faculty of Exact Sciences and Engineering Glevitzky Mirel is a quality food…
Др MIREL GLEVITZKY ванредни професор Универзитета “1 Децембрие 1918”, Румунија, одржаће предавања у свечаној сали Технолошког Факултета на тему : - Уторак 28.05 2019 године са почетком у 13 30 на тему : Food…
У четвртак 21.02.2019. године су др Саша Деспотовић, доцент на Пољопривредном факултету у Земуну и Секретар Удружења прехрамбених технолога Србије и др Ана Калушевић одржали предавање студентима Технолошког факултета у…
Семинар "Заштита животне средине - превенција, мониторинг и  ремедијација - светска и наша искуства". У динамичном распореду, седам  врхунских истраживача из области хемије и биотехнологије животне средине из Европе, Индије и Јапана ће…
Страна 1 од 2

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ