понедељак, 05 јун 2017 07:44

Water Workshop 2017

Фондација „Доцент др Милена Далмација“ ће ове године омогућити учешће студената на Семинару "Квалитет вода" који се организује традиционално (21. пут) у оквиру јесење "Школе за заштиту животне средине" од 20-22. септембра 2017. године. Ове године планира се укључивање студената у све активности школе што  ће омогућити непосредан контакт са привредним субјектима и потенцијалним  послодавцима. На Семинару, планирано је учешће око 40 студената основних ( II, III IV  година), мастер и докторских студија.

Више детаља о самом конкурсу и начину пријаве можете наћи на линку

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
21
ЛАБОРАТОРИЈА