петак, 27 април 2018 13:21

Најава националног такмичења студентских тимова у креирању екоиновативних прехрамбених производа ЕКОТРОФЕЛИЈА СРБИЈА 2018

Након успешно организованих претходних националних такмичења ЕКОТРОФЕЛИЈА СРБИЈА, одржаних у Београду и Новом Саду, великог броја студентских тимова који су узели учешће, као и запаженог пласмана наших представника на европским такмичењима, Удружење прехрамбених технолога Србије (у даљем тексту Удружење) организује и ове године национално такмичење ЕКОТРОФЕЛИЈА СРБИЈА 2018. Ради се о такмичењу тимова састављених од студената основних и/или мастер студија универзитета у Републици Србији у креирању ЕКОИНОВАТИВНИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА.

Национално такмичење ће бити одржано 10.07.2018. под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, EcoTrophelia Europe организације (http://www.ecotrophelia.eu/), и у сарадњи Удружења са USAID пројектом за конкурентну привреду и Научно-технолошким парком Београд. Место одржавања такмичења је Научно-технолошки парк Београд, Вељка Дугошевића 54

Више о такмичењу налази се на адреси:

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ