среда, 14 новембар 2018 08:30

Семинар "Заштита животне средине - превенција, мониторинг и  ремедијација - светска и наша искуства 19.11.2018. године, Хемијски факултет, Београд

rsz 1seminarСеминар "Заштита животне средине - превенција, мониторинг и  ремедијација - светска и наша искуства". У динамичном распореду, седам  врхунских истраживача из области хемије и биотехнологије животне средине из Европе, Индије и Јапана ће изложити своја предавања под следећим насловима:
1.Uptake mechanism of persistent organic pollutants by plants and its  application to phytoremediation and crop safety (Hideyuki Inui, Japan)
2.Non-target analysis with high-resolution mass spectrometry for environmental samples (Atsushi Yamamoto, Japan)
3.Congener specific analysis of PCB in environmental and human sample (Takeshi Nakano, Japan)
4.Persistent organic pollutants (POPs) in the environment: case studies (Begoña Jiménez, Spain)
5.Plastic and microplastic pollution: detection, identification, quantification (Vladimir Nikiforov, Norway)
6.Ecohydrology and ecohydrological biotechnologies as environmentally friendly remediation approaches for contaminated ecosystems (Magdalena Urbaniak, Czech Republic)
7.Emission of hazardous organic compounds during informal electronic  waste recycling in Indian cities: Atmospheric transport models and human health risk assessment (Paromita Chakraborty, India)

Семинар ће се одржати 19.11. на Хемијском факултету у Београду а 20.11. у Институту Винча а према распореду датом у прилогу и приказаном на веб страници пројекта:http://helix.chem.bg.ac.rs/zf/. На веб страници, дате су биографије предавача, као и сажетак предавања. За семинар у Институту Винча, организован је превоз аутобусом.Након семинара,на тродневној радионици(21-23.11),изабрани истраживачи и докторанти детаљно ће се обучити свим сегментима биоремедијационог процеса од узорковања, хемијских и микробиолошких анализа до умножавања зимогеног конзорцијума микроорганизама и извођењу биоремедијационестудије на MicroOximax респирометру. Коначно, метаболичка активност микроорганизама и форензика животне средине биће испитивани употребом свеобухватне 2Д гасне хроматографије са масеним спектрометром ((GCxGC/MS),), као и инфра-црвене спектроскопије (FTIR). Позивамо Вас да стимулишете Ваше докторанде да се пријаве попуњавањем упитника из прилога. Најмотивисанији кандидати имаће прилику да на опреми јединственој у нашој земљи стекну нова знања и вештине.Овај Пројекат се реализује под покровитељством Министарства заштите животне средине у оквиру програма Зелени фонд а организатори су Хемијски факултет, Универзитета у Београду; Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитета у Београду и Институт за нуклеарне науке "Винча".

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ