уторак, 20 август 2019 10:43

Предавање Проф. др Александарa Јововића

Савез хемијских инжењера Србије – Подружница Лесковац и Технолошки факултет у Лесковцу Универзитетау Нишу организују јавно предавање проф. др Александра Јововића, редовног професора Машинскогфакултета Универзитетау Београду под називом „Загађење ваздуха и промене климе од индустријске револуције до данас“. Предавање ће обухватити:

·       Развој енергетике и индустрије

·       Коришћење фосилних и обновљивих извора енергије и њихов утицај на квалитет ваздуха

·       Акцидентне ситуације (удеси, ратни сукоби)

·       Моделовање распорстирања загађења ваздуха

·       Последице загађења ваздуха

·       Развој регулативе и стратегија и техничко-технолошке мере смањења утицаја

Предавање ће бити одржано у уторак, 27. август 2019. године у 10:00 сати у Свечаној сали (први спрат) Технолошког факултета у Лесковцу, Булевар ослобођења 124.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ