четвртак, 05 јануар 2017 14:16

Еликсир Прахово д.о.о.конкурс за радна места

Предузеће Еликсир Прахово д.о.о. расписује конкурс за следећа радна места:
Сменски инжењер – 5 извршиоца , Технолог аналитичар – 1 извршилац у Фабрици за пречишћавање киселине

1. Сменски инжењер:

Квалификације:

Висока стручна спрема, дипломирани технолог (хемијско инжењерство)
Пожељно минимум 1 година искуства

Опис посла:
Истраживање и развој технолошких процеса
Учествовање у пројектовању хемијских постројења
Учествовање у унапређењу и побољшању производног процеса са циљем смањења трошкова и повећања ефикасности производње
Анализа података и извођење закључака
Контрола параметара у процесу производње
Координација сменског рада...

2. Технолог аналитичар у производњи:

Квалификације

Висока стручна спрема, дипломирани технолог (хемијско инжењерство)
Пожељно минимум 1 година искуства

Опис посла:
Истраживање и развој технолошких процеса
Учествовање у унапређењу и побољшању производног процеса са циљем смањења трошкова и повећања ефикасности производње
Анализа података и извођење закључака
Израда месечних извештаја о реализацији годишњег плана производње, плана набавке сировине и плана отпреме
Извештавање о трошковима радне снаге, електричне енергије, сировина, одржавања итд., анализира и извештава о губицима односно растуру у процесу производње и предлаже мере за отклањање истих
Координација узимања узорака ради осигурања квалитета…

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ