петак, 28 октобар 2016 09:40

Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис на мастер академске студије

Коначне ранг листе са редоследом према стеченом броју бодова сваког учесника конкурса

Студијско подручје Хемијске технологије

Студијско подручје Прехрамбена технологија и биотехнологија

Студијско подручје Текстилне технологије 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ