петак, 28 октобар 2016 09:40

Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис на мастер академске студије

Коначне ранг листе са редоследом према стеченом броју бодова сваког учесника конкурса

Студијско подручје Хемијске технологије

Студијско подручје Прехрамбена технологија и биотехнологија

Студијско подручје Текстилне технологије 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ