уторак, 20 јун 2017 11:46

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2017/2018. годину

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија укупно 120 студената, као и 1 студента са  инвалидитетом, 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2016/17  години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на следећим студијским програмима:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 60 студената:
 Фармацеутско-козметичко инжењерство
 Еколошко инжењерство
 Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 40 студената:

 Прехрамбена технологија
 Биотехнологија
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - 20 студената
 Текстилно инжењерство
 Индустријски дизајн текстилних производа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000 динара.
Школарина за студенте стране држављане износи 1.100 евра.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21. јуна до 14. јула 2017. године и то:
- пријављивање кандидата 21, 22 и 23. јуна 2017. године од 9 - 14 сати,

- полагање пријемног испита:
- 28. јуна 2017. године у 10,00 сати у ул. Дурмитирској 19 - ЦРТАЊЕ
- 28. јуна 2017. године у 10,00 сати у Булевару ослобођења 124 - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА или ХЕМИЈА

- 30. јуна 2017. године у 10,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 05. јула 2017. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

- 05, 06. и 07. јула 2017. године од 9,00 - 14,00 сати - упис примљених кандидата

- 07. јула 2017. године од 14,00 - 15,00 сати - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)

- 13. јула 2017. године од 9,00 - 12,00 сати - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа) на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)

- 14. јула 2017. године у 8,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету

- 14. јула 2017. године од 9,00 - 12,00 сати - упис примљених кандидата

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК Факултет ће огласити најкасније до 31. јула 2017. године на исти начин.

Више о детаљима уписа можете прочитати овде

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ