понедељак, 02 јул 2018 13:19

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину - Важни датуми

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 20. јуна до 17. јула 2018. године и то:
пријављивање кандидата 20, 21, 22 и 23. јуна 2018. године од 9 - 14 сати,
-полагање пријемног испита:27. јуна 2018. године у 10,00 сати - ЦРТАЊЕ
- 27. јуна 2018. године у 10,00 сати - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА или ХЕМИЈА
- 29. јуна 2018. године у 10,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 03. јула 2018. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 03, 04. и 05. јула 2018. године од 9,00 - 14,00 сати - упис кандидата
- 05. јула 2018. године од 14,00 - 15,00 сати - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)
- 16. јула 2018. године од 9,00 - 12,00 сати - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа) на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)
17. јула 2018. године у 8,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету
17. јула 2018. године од 9,00 - 12,00 сати - упис кандидата

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ