четвртак, 21 јун 2018 08:08

Материјали за припрему пријемног испита

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже пријемни испит из једног од следећа три предмета: Математика, Хемија или Физика, док кандидат који конкурише за упис на студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа полаже пријемни испит из једног од следећа четири предмета: Цртање, Математика, Хемија или Физика. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању.

Материјале за полагање пријемног испита можете преузети на адреси.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ