понедељак, 02 јул 2018 13:45

Коначне ранг листе са полагања пријемног испита

Коначне ранг листе са полагања пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија на Технолошком факултету у Лесковцу школске 2018/2019 године у првом уписном року.

 Студијски програм - Хемијске технологије                                 

 Студијски програм - Прехрамбена технологија и биотехнологија                                 

 Студијски програм -Текстилне технологије

- 03, 04. и 05. јула 2018. године од 9,00 - 14,00 сати - упис кандидата

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

- оверене фотокопије или оригинална документа:
- диплома средње школе - сведочанства из средње школе
- два обрасца ШВ-20 (може се купити у Скриптарници факултета),
- индекс (може се купити у Скриптарници факултета),
- две фотографије формата 4,5 х 3,5цм,
- доказ о уплати осигурања у износу од 300 динара,
- доказ о уплати накнаде за студентски парламент у износу од 200 динара
- текући рачун за уплате 840-1278666-92 - прималац: Технолошки факултет, Лесковац

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ