понедељак, 16 јул 2018 13:26

Коначне ранг листе кандидата који су положили пријемни испит на другом факултету

Коначне ранг листе кандидата са редоследом према стеченом укупном броју бодова сваког учесника конкурса

Хемијске Технологије

Текстилне технологије

Упис кандидата у прву годину је 17.07.2018 године од 9,00 до 14,00 сати.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ