уторак, 28 август 2018 11:29

Продужени други конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија, у другом уписном року, укупно 61 студента, као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2017/2018. години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на следећим студијским програмима:

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 30 студенaтa:
Фармацеутско-козметичко инжењерство
Еколошко инжењерство
Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 26 студената:
Прехрамбена технологија
 Биотехнологија
 ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - 5 студената
 Текстилно инжењерство
Индустријски дизајн текстилних производа

Други конкурсни рок траје од 03. до 18. септембра 2018. године и то:
пријављивање кандидата 03, 04. и 05. септембра 2018. године од 9 - 14 сати,
полагање пријемног испита:
06. септембра 2018. године у 10,00 сати – ЦРТАЊЕ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА или ХЕМИЈА
07. септембра 2018. године у 8,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
10. септембра 2018. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
10. и 11. септембра 2018. године од 9,00 - 14,00 сати - упис кандидата
11. септембра 2018. године од 14,00 - 15,00 сати - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)
12. септембра 2018. године од 9,00 - 12,00 сати - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа) на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)
12. септембра 2018. године у 14,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету
13. септембра 2018. године од 9,00 - 12,00 сати - упис кандидата

Опште одредбеОстале одредбе
Прилози
ИЗЈАВА - Упис припадника ромске националне мањине
ПРЕПОРУКА Национални савет ромске националне мањине
ИЗЈАВА - Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000 динара. Школарина за студенте стране држављане износи 1.100 евра.Детаљније информације о упису као и материјале за припрему пријемног испита можете  прочитати и преузети  овде.

  

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ