четвртак, 06 септембар 2018 11:09

Продужени други конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија

Продужени други конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019 година за преостала слободна места на буџету на студијским програмима.

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 26 студенaтa:

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 24 студента:

 ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - 3 студента

Други продужени конкурсни рок траје од 13. до 18. септембра 2018. године и то:
Пријављивање кандидата:  13. септембра 2018. године од 9 - 14 сати,
Полагање пријемног испита: 14. септембра 2018. године у 10,00 сати – ЦРТАЊЕ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА или ХЕМИЈА
Објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 17. септембра 2018. године у 08,00 сати - 
Упис кандидата:17. септембра 2018. године од 9-13,00 сати сати

Сва ближа обавештења биће објављена на огласној табли и сајту Факултета

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ