среда, 12 септембар 2018 08:18

Продужени други конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија, у другом уписном року, укупно 53 студента, као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2017/2018. години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на следећим студијским програмима:

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 26 студенaтa:
 Фармацеутско-козметичко инжењерство
 Еколошко инжењерство
 Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 24 студента:
 Прехрамбена технологија
 Биотехнологија 

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - 3 студента
Текстилно инжењерство
Индустријски дизајн текстилних производа 

Други продужени конкурсни рок траје од 13. до 18. септембра 2018. године и то:

- пријављивање кандидата 13. септембра 2018. године од 9 - 14 сати,
- полагање пријемног испита:
- 14. септембра 2018. године у 10,00 сати – ЦРТАЊЕ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА или ХЕМИЈА
- 14. септембра 2018. године у 14,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 17. септембра 2018. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 17. септембра 2018. године од 9,00 - 14,00 сати - упис кандидата

 Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета.

Опште одредбеОстале одредбе
Прилози
ИЗЈАВА - Упис припадника ромске националне мањине
ПРЕПОРУКА Национални савет ромске националне мањине
ИЗЈАВА - Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000 динара. Школарина за студенте стране држављане износи 1.100 евра.Детаљније информације о упису као и материјале за припрему пријемног испита можете  прочитати и преузети  овде.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ