среда, 26 јун 2019 14:03

Упис примљених кандидата

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

Oверене фотокопије или оригинална документа:

Диплома средње школе - сведочанства из средње школе

Два обрасца ШВ-20 (може се купити у Скриптарници факултета),
Индекс (може се купити у Скриптарници факултета),
Две фотографије формата 4,5 х 3,5цм,
Доказ о уплати осигурања у износу од 300 динара,
Доказ о уплати накнаде за студентски парламент у износу од 200 динара

Текући рачун за уплате: 840-1278666-92 - прималац: Технолошки факултет, Лесковац

Обавештавају се кандидати да не лепе самолепљиву фолију преко слике у индексу. Упис кандидата у прву годину је 02, 03 и 04.7. 2019 године од 9,00 до 14,00 сати.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ