петак, 12 јул 2019 10:52

Коначна ранг листа кандидата

Коначна ранг листа кандидата који су положили пријемни испитна другом Факултету

Коначна ранг листа кандидата: Хемијске технологије..

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ