logo 60x120 vlada

 


 Закони и правна акта Републике Србије

Закон о високом образовању
- Одлука о изменама и допунама Закона о високом образовању
Закон о научно истраживачкој делатности
Закон о иновационој делатност
Закон о раду
- Закон о заштити узбуњивача  
Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

 

logo nis novi


 Правна акта Универзитета у Нишу

Статут Универзитета у Нишy
- Кодекс професионалне етике Универзитета у Нишу
Правилник о дисциплинској и одговорности студената
Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу


tfl logo

 Правна акта Технолошког Факултета

Статут Технолошког факултета
Стратегија обезбеђивања квалитета
Правилник о раду
Правилник о условима,начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Технолошком факултету у Лесковцу
Правилник о основним академским и мастер академским студијама
Правилник о докторским студијама
Правилник о обезбеђењу квалитета ТФЛ
Правилник о упису студената на студијске програме првог и другог степена студија
Правилник о рангирању студената за стицање права финансирања из буџета
Правилник o мерилима за утврђивање висине школарине на Технолошком факултету у Лесковцу
Правилник о полагању испита
 -Правилник о организовању и учешћу у раду научних и стручних скупова
Правилник о контроли квалитета наставе
Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета
Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Правилник о организацији и систематизацији послова на Технолошком факултету у Лесковцу
Правилник о обрачуну зарада запослених на Технолошком факултету у Лесковцу
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о набавкама
Правилник о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
Правилник o издавачкој делатности
Правилник о коришћењу услуга Рачунског центра Технолошког факултета у Лесковцу
Правилник о додели награда и признања Технолошког факултета у Лесковцу
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о изменама и допунама правилника о раду
Одлука о висина школарина и  накнада на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу
Одлука о изменама и допунама правилника правилника о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
Пословник о раду Наставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу
Пословник о раду Савета Технолошког факултета у Лесковцу
- Одлука о студијским програмима који су сродни, односно одговарајући за упис студената на акредитоване студијске програме мастер академских студија који се реализују на Технолошком факултету у Лесковцу
- Одлука о истим или сродним научним областима за упис на Студијски програм докторских академских студија Технолошко инжењерство на Технолошком факултету у Лесковцу 
 

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

13th Symposium

sym 1smanj

                                                     

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button

            Untitled 1