Закони и правна акта Републике Србије

Закон о високом образовању

Закон о научно истраживачкој делатности

Закон о иновационој делатност

Закон о раду

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету

Закон о заштити узбуњивача

Правна акта Универзитета у Нишу

Статут Универзитета у Нишy

Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу

Кодекс професионалне етике Универзитета у Нишу

Правилник о дисциплинској и одговорности студената

 Правна акта Факултета

Статут Технолошког факултета

Стратегија обезбеђивања квалитета

Правилник о раду

Одлука о изменама и допунама правилника о раду

Правилник о основним академским и мастер академским студијама

Правилник о докторским студијама

Правилник о обезбеђењу квалитета ТФЛ

Правилник о упису студената на студијске програме првог и другог степена студија

Правилник о рангирању студената за стицање права финансирања из буџета

Правилник o мерилима за утврђивање висине школарине на Технолошком факултету у Лесковцу

Одлука о висина школарина и  накнада на Технолошком факултету у Лесковцу

Одлука о измени и допуни Одлуке о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу

Правилник о полагању испита

Правилник о контроли квалитета наставе

Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета

Правилник о студентском вредновању квалитета студија

Правилник о организацији и систематизацији послова на Технолошком факултету у Лесковцу

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова на Технолошком факултету у Лесковцу

Правилник о обрачуну зарада запослених на Технолошком факултету у Лесковцу

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о набавкама

Правилник о реализацији службених путовања у земљи и иностранству

Одлука о изменама и допунама правилника правилника о реализацији службених путовања у земљи и иностранству

Правилник o издавачкој делатности

Правилник о коришћењу услуга Рачунског центра Технолошког факултета у Лесковцу

Правилник о додели награда и признања Технолошког факултета у Лесковцу

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Технолошком факултету у Лесковцу

Пословник о раду Наставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу

Пословник о раду Савета Технолошког факултета у Лесковцу

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button