Реч уредника

"Савремене технологије" ("Advanced Technologies") је промењени назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу", који је почео да излази 1983. године. До 20. свеске обухватао је радове који су саопштавани на традиционалним симпозијумима "Савремене технологије и привредни развој". Зборник је одлуком Матичног научног одбора за материјале и хемијске технологије Министарства просвете и науке Републике Србије у 2011. години сврстан у категорију научног часописа M52.Технолошки факултет у Лесковцу, у својству издавача, на седници Наставно-научног већа одржаној 30.11.2011. год. одлуком 04 бр. 4/123-VIII променио је назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу" у "Савремене технологије" ("Advanced Technologies").

Уређивање часописа "Савремене технологије" ("Advanced Technologies") се врши према Акту о уређивању научних часописа који је донет од стране Министарства за науку и технолошки развој бр. 110-00-17/2009-01 од 09.07.2009. год.
Објављивање у часопису је бесплатно.
Часопис "Савремене технологије" објављује две свеске годишње (јун и децембар). Прва свеска првог волумена под новим називом изашла је у јуну 2012. год. Часопис ће објављивати научне радове (оригиналне научне радове, прегледне радове, кратка или претходна саопштења, научне критике или полемике), стручне радове и приказе књига из области хемије, хемијских, полимерних и текстилних технологија, хемијског инжењерства, биотехнологије, технологије хране и технологије у функцији заштите животне средине.

Одлуком Наставно - научног већа Технолошког факултета у Лесковцу, (4/40 - VII од 23.IV. 2014 године), почев од 1.јануара 2015.године, часопис "Савремене технологије" мења наслов у ADVANCED TECHNOLOGIES. Радови који се објављују у Часопису морају бити на енглеском језику, а извод рада на српском. Суиздавач Часописа је Универзитет у Нишу.

Упутство за припрему рукописаПогледајте часопис , Архива часописа (Зборник радова)

Јануар 2015. год.

Уредник
проф.др Љубиша Николић

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ