UDK 6( 05 )                              ISSN 2217- 9720

novi logo cas

2 ( 2 ) ( 2013 )

University of Niš,  Faculty of Technology Leskovac

 CONTENTS

Dragan M. Jocić
FUNKCIONALIZACIJA TEKSTILNIH MATERIJALA PRIMENOM POLIMERNIH SISTEMA OSETLJIVIH NA SPOLJNE STIMULANSE (5)

Milada Novaković, Matejka Bizjak, Snežana Stanković
UTICAJ STRUKTURE PREĐE NA PROPUSTLJIVOST VODENE PARE GLATKIH PLETENINA (15)

Snežana Stanković, Dušan Popović, Goran Poparić
EFEKAT KONČANJA PREĐA NA NEKA SVOJSTVA KOMFORA (21)

Mejra Bektašević, Emira Kahrović
IR I UV/VIS KARAKTERIZACIJA SINTETIZIRANOG Ru(III) SALICILALDEHID KOMPLEKSA ( 27 )

Elvisa Hodžić, Halid Makić, Sebila Rekanović, Mejra Bektašević
TEORIJSKO ISTRAŽIVANJE OKSIDACIJE MELATONINA SA TAURINOM ( 32 )

Marija B. Jovanović, Sandra S. Konstantinović, Slavica B. Ilić, Vlada B. Veljković
THE SYNTHESIS OF VANILLIN-SEMICARBAZONE IN CRUDE GLYCEROL AS A GREEN SOLVENT ( 38 )

Milan Momčilović, Danijela Maksin, Aleksandra Nastasović, Antonije Onjia
ADSORPCIJA IMIDAKLOPRIDA NA AKTIVNOM UGLJU DOBIJENOM KARBONIZACIJOM BOROVE ŠIŠARKE ( 45 )

Maja Lj. Bulatović, Marica B. Rakin, Maja S. Vukašinović-Sekulić,  Ljiljana V. Mojović, Tanja Ž. Krunić
UTICAJ RAZLIČITIH DODATAKA NA PROBIOTSKI KARAKTER FERMENTISANOG NAPITKA NA BAZI SURUTKE ( 50 )

Ana R. Žugić, Sofija M. Đorđević, Vanja M. Tadić, Ivana A. Arsić, Dušan R. Mišić
ANTIMIKROBNA AKTIVNOST IZOLATA KORENA OMANA ( 54 )

Ivana I. Mladenović-Ranisavljević, Ljiljana M. Takić, Vesna D. Nikolić,  Ljubiša B. Nikolić, Dragan T. Stojiljković, Predrag D. Ranisavljević
PROCENA ZAGAĐENOSTI VODE DUNAVA PRIMENOM VIŠEKRITERIJUMSKE ANALIZE ( 59 )

Anita J. Radovniković, Martin Danaher, Marijana M. Ačanski, Ljiljana S. Petrović , Branislav V. Šojić
ANALIZA REZIDUA METABOLITA NITROFURANA U ŽIVOTINJSKOJ PLAZMI PRIMENOM ULTRA-VISOKOPRITISNE TEČNE HROMATOGRAFIJE SA MASENOM SPEKTROMETRIJOM-PODRŠKA DOMAĆOJ MESNOJ INDUSTRIJI ( 64 )

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ